اسلام تنها صراط مستقیم در واژگان قرآن/نقدی بر پلورالیزم دینی

اسلام تنها صراط مستقیم در واژگان قرآن

چکیده: قرآن کریم اعتقاد به حقانیت تمام ادیان را تصوری نادرست می‌داند. به همین دلیل پلورالیسم دینی به این معنا را نفی می‌کند. در عین حال بعضی از اندیشمندان مسلمان با استناد به آیات قرآن تلاش نمودند این دیدگاه را مورد تایید اسلام معرفی کنند، که با بررسی آیات، نادرستی این استنادات اثبات گردیده است. دین همۀ انبیاء همواره اسلام به معنای تسلیم محض در برابر خداوند است. براساس آیات شریفۀ قرآن هر شریعت در زمان خود صراط مستقیم بوده است و با ظهور شریعت محمدی (صلی الله علیه و آله و سلّم)، شرایع سابق نسخ شده‌اند و اکنون شریعت اسلام، تنها صراط مستقیم است.

کلید واژه‌ها: اسلام، ادیان، پلورالیسم، انحصار گرایی، شمول گرایی، حقانیت، صراط مستقیم.[۱]


[۱] – منصوری ماتک، احمد، فصلنامۀ علمی‌فرهنگی جُستار، نشریۀ داخلی دانش‌پژوهان و اعضای علمی و تبلیغی، معاونت آموزش دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی، شمارۀ ۲۳ و۲۴، سال هفتم، تابستان و پاییز ۱۳۸۸٫


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


+ 6 = 11