آیت الله العظمی وحید خراسانی: شناخت مقام امام علی(ع) نیازمند درک عالی قرآن کریم است

آیت الله وحید
حضرت آیت الله وحید خراسانی شناخت مقام و مرتبه امام علی(ع) را نیازمند شناخت کامل اسرار درون قرآن کریم دانستند.

به گزارش خبرگزاری «حوزه» حضرت آیت الله وحید خراسانی، امروز  در درس خارج خود در مسجد اعظم گفتند: حاکم، در مستدرک، حدیثی را نقل می کند و ذهبی نیز این حدیث را به صحت معرفی می کند و کبار ائمه حدیث نیز این حدیث را نقل کرده اند. این حدیث از احادیثی است که فصل الخطاب است و امر را بین عامه و خاصه یکسره می کند؛ دوم آنکه جهاتی که در حدیث است از جهت سند و از جهت و دلالت، جهات منحصر به فرد است.

معظم له بیان کردند: متن حدیثی که ذهبی، امام اهل نقل در رجال نیز تایید کرده است، این است که پیامبر اکرم (ص)فرمودند که علی (ع) با قرآن است و قرآن نیز با علی(ع) است؛ متاسفانه فقه حدیث را مورد دقت قرار نداده ایم تا شکوه و عظمت این حدیث مشخص شود.

این مرجع تقلید خاطرنشان کردند: حدیثی که ذهبی  صحت آن را مورد تایید قرارداده است و ائمه کبار حدیث نیز این حدیث را از پیامبر نقل کرده اند؛ حال برای توضیح این حدیث باید گفت که تا قرآن شناخته نشود، این حدیث نیز شناخته نمی شود.

حضرت آیت الله وحید خراسانی گفتند: آنچه محیرالعقول است، این است که معیت از مفاهیم اضافی است؛ مفاهیم اضافیه، متقوم به طرفین است؛ دوم اینکه موجود به وجود طرفین است.

ایشان افزودند: از نظر برهان، در معیت، ذکر دو طرف، برای معیت، کافی است ولی در این حدیث آنچه محیرالقول است، تعبیر پیامبر خاتم است؛ عقل کل در این جا بیان می کند که علی(ع) با قرآن است و قرآن نیز با علی(ع) است؛ این حدیث عقل را مبهوت می کند؛ زیرا باید قرآن را در ابتدا شناخت تا امام علی(ع) را به بهتر بشناسیم.

معظم له بیان کردند: قرآن در عین سادگی، لایدرک و لا یوصف است؛ مثل قرآن مثل نور آفتاب است؛ نور آفتاب در دسترس همه است ولی آن اجزا و الوان و مشخصات آن محیرالعقول است و کسی این را می فهمد که والشمس و ضحاها را می فهمد.

این مرجع تقلید با اشاره به معجزات قرآن به ویژه اسم اعظم و… خاطرنشان کردند: حال با این تفاسیر این حدیث را حاکم نیشابوری که امام ائمه حدیث اهل سنت است نقل کرده است و اعلام محدثین نیز این حدیث را کاملا تایید و تصدیق کرده اند که علی(ع) با قرآن و قرآن نیز با علی(ع) است.

حضرت آیت الله وحید خراسانی گفتند: در این میان این سوال از این گروه از علما مطرح است؛ از این افرادی که این حدیث را نقل کرده اند و به صحت آن اعتراف کرده اند که از رسول خدا، صادر شده است این سوال مطرح می شود که اگر قرآن را درک کرده اید، به مقام امام علی(ع) نیز خواهید رسید.

ایشان افزودند: سوال دیگر این است که کتاب مکنون کجاست؛ کسانی می توانند به حقایق و اسرار این کتاب برسند که جزو مطهرون هستند؛ باید این قرآن را از آنها پرسید که آیه تطهیر در خصوص آنها صادر شده است.

متاسفانه هنوز این آیات الهی شناخته نشده است

معظم له بیان کردند: متاسفانه هنوز این آیات الهی شناخته نشده است؛ موسی(ع) و عیسی(ع) و ابراهیم نیز در حد این قرآن نبودند، تا نوبت به عقل کل و کل عقل رسید؛ جلوه علم و حکمت خداوند، این کتاب است ولی ما آنچه فهمیدیم، الفاظ بوده است نه معانی ناب و اسرار خاص.

این مرجع تقلید خاطرنشان کردند: امام علی(ع) در بیان عظمت قرآن می فرمایند که عجایب این کتاب احصا شدنی نیست و دارای بطن و بطن در بطن است تا اینکه به اسرار نهایی آن برسیم.

حضرت آیت الله وحید خراسانی گفتند: علم الحروف نزد هیچ عالمی نیست؛ خود مفسرین در درک و حل این مساله یعنی مساله حروف عاجز مانده است؛ اینکه( ق و ص) یک آیه است بیان کننده اسرار نهان است؛ زیرا یاسین که دو حرف است یک آیه است؛ به همین شکل نون نیز یک حرف و یک آیه است.

ایشان افزودند: در اینجا یک سوال مطرح است که افرادی که این حدیث را نقل کرده و به صحت آن نیز شهادت داده اند و می دانند که قرآن تبیان  کل شی است پس باید به این نتیجه برسند که این مرتبه تا چه حد است؛ همه آنها بازهم نقل کرده اند که وقتی خلیفه دوم به خلافت رسید حکم طهارت و تیمم را نمی دانست؛ حال کسی که این مساله به این سادگی را نمی دانست چگونه و چرا باید نفر دوم باشد و کسی که همه قرآن با اوست و او نیز با همه قرآن است، باید این چنین از خلافت بر مسلمین منع شود؛ این حدیث برای حل نهایی بین عامه و خاصه کافی است.


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


4 + 7 =