آثار اسلامی

 
 

آیت الله سبحانی: وهابیت به نام توحید آثار اسلامی را از بین می برد/ ولایت باید جزو مواد درسی حوزه قرار گیرد

حضرت آیت الله سبحانی با اشاره به فعالیت فرقه وهابیت، گفت: وهابیت نیز حکم بچه های نادان را دارد که آثار اسلامی را از بین می برد تا آثاری برای اسلام باقی نماند و عجیب است که این کارها را به نام توحید انجام می دهد.