آسیب

 
 

حجت الاسلام و المسلمین رفیعی: تخریب بنیان خانواده مهم ترین آسیب بدحجابی

  حجاب یکی از مهم ترین اصول اسلام بوده و حفظ حریم خانواده و عدم تخریب اجتماع به خصوص جوانان از آثار مهم حفظ حجاب است.