آیا شیوع ویروس کرونا از علائم آخرالزمان است؟

 
 

آیا شیوع ویروس کرونا از علائم آخرالزمان است؟

حوادث مرتبط با قبل از ظهور امام زمان (عج) مانند بهم ریختگی بهداشت، امنیت، اقتصاد، ضعف حکومت‌ها و کشتار ارتباطی با حاکمیت امام زمان (عج) ندارد.