آیت الله خاتمی

 
 

با الفاظی مانند کاسبان کرونا مشکلات را جناحی و اختلاف افکنی نکنید

امام جمعه موقت تهران با انتقاد از سخنان رییس جمهور و جناحی کردن مشکلات، گفت: برخی در شرایط امروز به جای ایجاد وحدت، با الفاظی مانند کاسبان کرونا مشکلات را جناحی می کنند.