آیت الله فاضل

 
 

آیت الله فاضل با سنگین خواندن وظیفه روحانیت در گام دوم انقلاب: پیام رهبری نشانه داد انقلاب بن بست ندارد | جدایی دین از سیاست توهم محض است

رییس مرکز فقهی ائمه اطهار نقش حوزه را در تبیین پیام رهبری مهم دانست و گفت: علما پیام رهبری را به مناسبت‌های مختلف در درس و منبر برای مردم تبیین کنند. به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، آیت الله محمدجواد فاضل لنکرانی رییس مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) امروز پیش از آغاز درس خارج خود که در مدرسه حضرت آیت الله گلپایگانی برگزار می شود، پیام رهبر معظم انقلاب را دارای نکات راهگشا و ارزنده ای دانست که باید مورد توجه همگان قرار گیرد.   وی تأکید کرد: اولین نکته این است کهبیشتر بخوانید