آیت الله مصباح یزدی

 
 

شرط اثر گذاری نهی از منکر تکلیف را ساقط نمی کند

رییس مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) در تأکید اهمیت امر به معروف و نهی از منکر گفت: این وظیفه هر فرد است و نقش مستقیم در سعادتش دارد حتی اگر در طرف مقابل اثر نگذارد باید این کار را انجام دهد.


دیدگاه‌های اقتصادی آیت‌الله مصباح‌یزدی در همایش فقه حکومتی

حکومت اسلامی باید بتواند ظرفیت‌های اصیل اسلامی را در اقتصاد کشور شکوفا کرده و روابط اقتصادی را بر اساس مدل اسلامی آن تدوین کنند؛ زیرا اسلام در جزیی‌ترین روابط نیز مدل خاص خود را دارد.