اتاق فکر تبلیغ خراسان

 
 

ویژه نامه های تبلیغی شب های قدر و شهادت امام علی منتشر شد

ویژه نامه های تبلیغی اتاق فکر تبلیغ خراسان با عناوین شب های قدر و شهادت امام علی(ع) از سوی کمیته علمی پژوهش های راهبردی و تدوین محتوای تبلیغی اتاق فکر تبلیغ خراسان منتشر شد.