اجازه آیت الله شبیری جهت پرداخت سهم امام به نیازمندان در رکود ناشی از کرونا

 
 

اجازه آیت الله شبیری جهت پرداخت سهم امام به نیازمندان در رکود ناشی از کرونا

حضرت آیت‌الله شبیری زنجانی گفت: مؤمنان می‌توانند نصف سهم امام را به افراد نیازمندی بدهند که در اثر کساد اقتصادی ناشی از شیوع این بیماری، زندگی‌شان دچار مضیقه شده‌ است.