اجازه آیت الله صافی جهت صرف نصف سهم امام برای کمک به آسیب‌دیدگان کرونا

 
 

اجازه آیت الله صافی جهت صرف نصف سهم امام برای کمک به آسیب‌دیدگان کرونا

حضرت آیت الله صافی گلپایگانی به مقلدان خود اجازه داد که از نصف سهم امام برای کمک به آسیب دیدگان بیماری کرونا استفاده کنند.