اجازه آیت الله مکارم شیرازی برای صرف نیمی از سهم امام برای نیازمندان

 
 

اجازه آیت الله مکارم شیرازی برای صرف نیمی از سهم امام برای نیازمندان

حضرت آیت الله مکارم شیرازی در پاسخ به استفتائی، اجازه صرف نیمی از سهم امام برای نیازمندان را صادر کرد.