احمد الحسن

 
 

تکاپوی طرفداران «احمد الحسن» از فرقه‌سازی تا ساختن یک امام جدید!

پژوهشگر مهدویت با نقد شیوه استدلال مبلغان فرقه «احمد الحسن» گفت: لازم است برای اثبات یمانی بودن خود و دایره ولایت یا نیابت خود و هم‌چنین برای اثبات ضرورت بیعت با خود، حجت شرعی و دلیل فقهی (نه رؤیا یا استخاره یا …) اقامه کند. «او با نص وصیت پیامبر آمده، علم به متشابهات آشکار کرده، دعوت به حاکمیت الهی و زیر پا گذاشتن دمکراسی و حاکمیت مردم کرده و هزاران رؤیا از معصومین به حجیتش شهادت دادند، شما چطور به خاطر نداشتن ادله­ فقهی ردش می‌کنید؟» اینها جملات آشناییبیشتر بخوانید