اختلاس‌گران را از انبار ثروت و دارایی کشور دور کنید

 
 

اختلاس‌گران را از انبار ثروت و دارایی کشور دور کنید

یکی از مراجع تقلید گفت: مادامی که اختلاس‌گران را از انبار ثروت و دارایی‌های کشور دور نکنیم و نظام بانکی خود را اصلاح نکنیم شکست قطعی خواهد بود.