اخلاص و کارآمدی دو عامل مهم برای ایفای رسالت طلبگی است

 
 

اخلاص و کارآمدی دو عامل مهم برای ایفای رسالت طلبگی است

امام جمعه مشهد مقدس اخلاص را عامل نخست در عرصه طلبگی دانست و گفت: مساله نخست در حوزه علمیه، اخلاص در تعلیم و تعلم است که این اخلاص باید در عرصه تربیت نیرو برای خدمت صادقانه متجلی باشد.