ازدواج موقت برای ضرورت است نه هوسبازی

 
 

پاسخ صریح و متقن آیت الله مکارم شیرازی به اظهارات شیخ الازهر

حضرت آیت الله مکارم شیرازی، در پاسخ به حمله تند شیخ الأزهر، دکتر «احمد الطیب» به مکتب اهل بیت(ع) در موضوع ازدواج موقت نامه سرگشاده ای صادر کرد.