از لزوم تقویت حوزه های شهرستانی تا توجه روحانیت به مباحث روز جامعه

 
 

از لزوم تقویت حوزه های شهرستانی تا توجه روحانیت به مباحث روز جامعه

حضرت ‌آیت الله مکارم شیرازی در اجلاسیه اساتید سطح عالی و خارج حوزه بر لزوم تقویت مدارس علمیه شهرستان ها و نیز ضرورت توجه طلاب و روحانیان به مباحث روز جامعه در مسائل علمی تاکید کرد.