استکبار ستیزی بهترین راهکار برای زمینه سازی ظهور است

 
 

استکبار ستیزی بهترین راهکار برای زمینه سازی ظهور است

امام جمعه مشهد چالش اصلی سر راه ولی عصر(عج) را وجود استکبار بیان کرد و گفت: ما وظیفه داریم با مقابله و مقاومت در برابر استکبار این چالش را از سر راه حضرت از بین ببریم.