اسلام ناب از تهدید نمی‌ترسد

 
 

اقتدار ایران اسلامی ناشی از آموزه‌های مبعث است| اسلام ناب از تهدید نمی‌ترسد

دبیر شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت کشور گفت: اقتدار ایران اسلامی ناشی از آموزه‌های مبعث است و پیامبراکرم(ص) به ما عزت و دشمن ستیزی آموزش داد.