اسلام وسیع‌ترین پراکندگی جمعیت و سریع‌ترین رشد در دنیا را دارد

 
 

اسلام وسیع‌ترین پراکندگی جمعیت و سریع‌ترین رشد در دنیا را دارد

اندیشکه پیو در گزارشی نتایج تحقیقات خود در مورد اسلام و مسلمانان در سراسر دنیا را اعلام کرد.