اشغال فلسطین عامل اصلی مشکلات منطقه است

 
 

اشغال فلسطین عامل اصلی مشکلات منطقه است

شیخ الازهر مصر رمز رسیدن به آرامش و عدالت جهانی را حل مشکلات فلسطین دانست و خاطرنشان کرد: عامل اصلی مشکلات منطقه اشغال فلسطین است.