اصلاح رسم الخط به معنای تحریف قرآن نیست

 
 

بعداز انقلاب اقبال به قرآن بیشتر شد|اصلاح رسم الخط به معنای تحریف قرآن نیست

حضرت آیت الله سبحانی با بیان این که بعد از انقلاب اقبال حوزه به قرآن بیشتر شده است، گفت: بعد از انقلاب یک انقلاب روحی در حوزه به وجود آمد و توجه به قرآن بیشتر شد.