اطعام

 
 

ثبت وقفی در بیرجند برای اطعام عزاداران امام حسین

  مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی وعضو اتاق فکر تبلیغ از وقف نیم روز آب، معادل شش ساعت از مزرعه و قنات پسوج به همراه دو قطعه زمین مزروعی و اشجار و متعلقات مربوطه برای اطعام عزاداران ابا عبدالله(ع) درشب عاشورا خبر داد.