اعزام مبلغ

 
 

در نشست مشترک مجمع نمایندگان و معاونت تبلیغ حوزه مطرح شد؛ ضرورت تعامل و هماهنگی مراکز اعزام مبلغ/ بسیج تمام ظرفیت حوزه برای مقابله با توطئه دشمنان

در نخستین هم اندیشی مشترک کمیسیون های مجمع نمایندگان طلاب و فضلای حوزه علمیه قم و معاونت تبلیغ حوزه های علمیه بر ضرورت تعامل و همکاری نهادهای اعزام مبلغ تاکید و تصریح شد که باید حوزویان تمام ظرفیت های خود را برای مقابله با برنامه های تفرقه انگیز دشمنان در کشور بکار گیرند.