افراد متخصص در معانی و تفسیر قرآن تربیت شوند

 
 

افراد متخصص در معانی و تفسیر قرآن تربیت شوند

حضرت آ‌یت الله نوری همدانی گفت: لازم است در کنار حافظان و قاریان قرآن کریم، افرادی متخصص در معانی و تفسیر کلام وحی نیز تربیت شوند.