اقتصاد اسلامی با سفارش و موعظه حاصل نمی‌شود

 
 

اقتصاد اسلامی با سفارش و موعظه حاصل نمی‌شود

آیت الله جوادی آملی: اقتصاد اسلامی با سفارش و موعظه حاصل نمی‌شود حضرت ‌آیت الله جوادی مسأله فقر و گرانی را از دردناک‌ترین مسائل روز دانست و به ضرورت مبارزه با این مسائل اقتصادی اشاره کرد و گفت: مسأله فقر, مسأله دردناکی است؛ ما به غالب مسؤولان گفتیم اقتصاد اسلامی با سفارش و موعظه حاصل نمی‌شود.