اقتصاد پاک

 
 

شاه‌کلید شکل‌گیری اقتصاد پاک

اقتصاد مردمی به‌سمت تولید و نوآوری حرکت می‌کند، اما اقتصاد فاسد از تولید به‌دور است و به‌سمت بازارهای غیرمولد گرایش دارد. به عبارت دیگر، اقتصاد مردمی شاهد کاهش حجم سوداگری و در نتیجه، کاهش فساد خواهد بود. به گزارش خبرگزاری رسا، در اقتصاد بزرگ و چندبخشی، مثل اقتصاد ایران، مردمی‌سازی اقتصاد مهم‌ترین عاملی است که از ایجاد فساد اقتصادی جلوگیری می‌کند. هرچقدر یک اقتصاد مردمی‌تر باشد، به‌دلایل زیر فسادگریزتر است: ۱٫ اقتصاد مردمی ضدانحصار است و همان‌طور که می‌دانیم، وجود انحصار، یکی از ریشه‌های ایجاد فساد است. ۲٫ در صورتبیشتر بخوانید