الگویی ارزشمند

 
 

الگویی ارزشمند در تهذیب ، تحصیل،تدریس

 پاییز سال شصت بود که خبردار شدم استادم و استاد مسلَم علوم اسلامی و الهی، در بیمارستان بستری شده‏اند؛ بیماری‏های ایشان علاوه بر کهولت سن، به دلیل لطمه‏های روحی ناشی از شهادت شاگرد ممتازشان شهید آیه الله مرتضی مطهری و نیز شهادت دامادشان، آیه الله علی قدوسی شدت یافته بود و کار را به بستری شدن در بیمارستانی در قم رسانده بود.