امامان جماعت

 
 

امامان جماعت پیوند بین مسجد و مدارس را ایجاد کنند

 رئیس مرکز رسیدگی به امور مساجد خراسان‌ رضوی با اشاره به بازگشایی مدارس در مهرماه به تقویت رابطه مساجد و مدرسه تأکید کرد و ادامه‌داد: امامان جماعت می‌توانند پیوند مسجد با مدارس را ایجاد کنند.