امام امير المومنين علي ع

 
 

رییس مرکز فقهی ائمه اطهار (ع) : قرآن قوی‌ترین دلیل اثبات امامت علی (ع) است

  رییس مرکز فقهی ائمه اطهار (ع) با بیان این که برای اثبات امامت و ولایت قرآن کافی است و در جای جای قرآن به این مسئله اشاره شده، گفت: آیات سوره مائده قوی ترین دلیل برای اثبات مسأله امامت و ولایت حضرت علی(ع) است.