امام جمعه چناران

 
 

امام جمعه چناران:رد پاى جریان‌هاى کفر، الحاد و نفاق در جنبش به‏ ظاهر سبز هویدا بود

امام جمعه چناران گفت: رد پاى جریان‌هاى کفر، الحاد و نفاق در جنبش به‏ ظاهر سبز هویدا بود.


امام جمعه چناران:اوباما با سخنانش بی‌صداقتی خود را به مردم ایران نشان داد

امام جمعه چناران گفت: از نگاه ملت ایران سخنان اوباما در سازمان ملل و با نتانیاهو کاملاً مزورانه بود و بی صداقتی اوباما را اثبات می‌کند.


امام جمعه چناران و عضو اتاق فکر تبلیغ : آیت الله زنجانی از یاران صدیق نظام بود

امام جمعه چناران با ابراز تأسف از رحلت عالم ربانی آیت الله حسینی زنجانی، فقدان وی را برای حوزه علمیه دردناک وجبران ناپذیر توصیف کرد.


امام جمعه چناران:شهید مطهری یکی از پیشروترین متفکران اسلامی در عصر حاضر بود

عضو اتاق فکر تبلیغ گفت: شهید مرتضی مطهری یکی از بارزترین، موفق ترین و پیشروترین متفکران اسلامی در عصر حاضر بود.