امام جواد علیه السلام پاسدار حریم وحی

 
 

امام جواد علیه السلام پاسدار حریم وحی

حضرت جواد علیه السلام بر این باور بود که آیات الهی باید در جامعه فراگیر شود و تمام مسلمانان در گفتار و رفتار و استدلالهای روزمره خود از قرآن و معارف بلند آن بهره گیرند، به همین جهت سعی می کرد که در گفتگوها و معاشرت و برخورد با مردم از آیات قرآن استفاده کند.           طلیعه حضرت امام محمدتقی علیه السلام در دهم ماه رجب سال ۱۹۵٫ ق در مدینه منوره چشم به جهان گشود. پدر بزرگوارش حضرت رضا علیه السلام و مادر ارجمندش بانوییبیشتر بخوانید