امام حسین (ع

 
 

شبهات علیه قیام عاشورا و پاسخ آن

وقتی رسانه‌های بیگانه از هر موضوعی برای شبهه‌پراکنی استفاده می‌کنندکینه ضدانقلاب از رونق عزاداری‌های محرم بسیاری از رسانه‌های ضدانقلاب و بیگانه تمام تلاش خود را به کار گرفته‌اند تا مراسم عزاداری اباعبدالله الحسین را زیرسوال ببرند، آن‌ها در این راستا از هیچ کوششی دریغ نمی‌کنند؛ نمونه‌هایی از آن در این گزارش مورد بررسی قرار گرفته است.