امام رضا ع

 
 

ویژه نامه تبلیغی دهه کرامت

                                  ویژه نامه تبلیغی دهه کرامت و سالروز  ولادت امام رضا (ع) در پایگاه اطلاع رسانی اتاق تبلیغ خراسان کاری از کمیته علمی پژوهشهای راهبردی و تدوین محتوای تبلیغی اتاق تبلیغ خراسان ویژه نامه تبلیغی دهه کرامت و سالروز ولادت امام رضا (ع) در پایگاه اطلاع رسانی اتاق تبلیغ قرار گرفت.