امام رضا مبارزه ای مستمر با انحرافات فرهنگی داشتند

 
 

امام رضا مبارزه ای مستمر با انحرافات فرهنگی داشتند

امام رضا مبارزه ای مستمر با انحرافات فرهنگی داشتند حجت الاسلام فرازی نیا با بیان این که عده ای در برابر فضیلت امیر مومنان(ع) سرستیز داشته و احادیث را به سود خود جعل می کردند، گفت: امام رضا(ع) به شدت با انحراف فرهنگی زمان در بدنه جامعه مبارزه می کردند.