امام زمان افزون بر سربازان مسلح، سربازان مصلح هم می خواهد

 
 

امام زمان افزون بر سربازان مسلح، سربازان مصلح هم می خواهد

حضرت آیت الله سبحانی با بیان اینکه باید در خدمت امام زمان(عج) باشیم، گفت: اگر حضرت سربازان مسلح می خواهند به سربازان عالم و مصلح هم نیاز خواهند داشت تا نشر معارف کنند.