امت اسلام و نهادهای بین المللی در برابر تجاوز آشکار آمریکا سکوت نکنند

 
 

امت اسلام و نهادهای بین المللی در برابر تجاوز آشکار آمریکا سکوت نکنند

حضرت آیت الله نوری با محکوم کردن تصمیم غیرقانونی آمریکا در به رسمیت شناختن بلندی های جولان برای رژیم صهیونیستی از امت اسلامی خواست که در برابر این آشکار سکوت نکنند.