امنیت شرط نخست حیات انسان است

 
 

امنیت شرط نخست حیات انسان است

آیت الله علوی گرگانی در دیدار فرمانده نیروی انتظامی: حضرت آیت الله علوی گرگانی با بیان این که امنیت شرط نخست حیات انسان است بر لزوم همراهی بیشتر نیروی انتظامی با مردم و پاکیزه سازی فضای مجازی تأکید کرد.