امیرالمونین،عنایات،علامه امینی

 
 

جزئیات ماجرای عنایت امیرالمؤمنین(ع) به علامه امینی

علامه امینی(ره) می‌گوید: شبی در حرم علی(ع) بودم خطاب به ایشان گفتم: جواب این مرد دهاتی را دادی و حاجتش را برآورده کردی! مدتی است که من به خدا متوسل شده و شما را شفیع قرار می‌دهم اما شما خواسته مرا برآورده نمی‌کنید.