امیرمومنان (ع)

 
 

یادداشتی از آیت‌الله العظمی مکارم: راهکارهای محک ایمان در بیان امیرمومنان (ع)

  نگاه کردن به عالم هستى و عبرت گرفتن است، نگاه کردن به تاریخ بشر و سرنوشت شوم ظالمان و نام نیک پاکان و نیکان؛ نگاه به اطراف خود و دوستانى که سال هاى گذشته کنار ما بودند و الآن نیستند …