انبار باروت

 
 

در دیدار مسئولین هیات مذهبی مشهد:هرنوع شلوغ کاری و هرج و مرج ، کبریت زدن به انبار باروتاست.

اگر آمریکا بتواند شیعه را بعنوان یک جریان خارج از اسلام نمایش دهد و باعث درگیری مسلمانان با یکدیگر شود ، مشکلش با ایران، سوریه ولبنان حل می شود. در دیدار مسئولین هیئات مذهبی مشهد که در واکنش به اهانت به اهل بیت عصمت و طهارت تجمع کرده بودند