انتظارات

 
 

انتظارات امام حسن مجتبی علیه السلام از شیعیان

در نیمه ماه مبارک رمضان سال سوم هجری اوّلین فرزند خانواده علی و زهرا علیهاالسلام پا به عرصه وجود گذاشت و نشاط و شادی را در بیت نبوّت و امامت به ارمغان آورد نیمه ماه خدا نور خدا آمد خوش آمد // سبط پیغمبر امام مجتبی علیه السلام آمد خوش آمد شد گلستان دامن زهرا ز ریحان محمد صلی الله علیه و آله // میوه قلب علی مرتضی آمد خوش آمد حجّت آمد، رحمت آمد مقدمش بادا مبارک // سَرْوَرْ آمد، رهبر آمد، مقتدا آمد خوش آمد آن حَسَنْ خُلقُبیشتر بخوانید