انتظار

 
 

روانشناسی انتظار

روانشناسی انتظار انتظار همیشه با شور ، شوق ، آرزو و امید همراه است ! اگر امید و انتظار نبود زندگی نیز نبود ! انتظار محرک انسان به جلو و آینده ای بهتر است ! انتظار با صبوری و شکیبایی آشنا و همدم است ! انتظار و فراق است که بر زیبایی وصال آن که منتظرش هستیم می افزاید ! اگر فراق و انتظار نبود وصال و رسیدن به مقصود و محبوب چندان جذاب نبود ! انتظار جوهره ، استعداد و پتانسیل آدمی را آشکار می سازد ! انتظار رقت قلب می آورد ! انتظار قساوت هابیشتر بخوانید


انتظار عملی، حرکت در مدار استکبارستیزی است

  امام جمعه مشهد، گفت: باید به دنیا فهماند که استکبار از بین رفتنی است و انتظار عملی، ‌حرکت بر مدار استکبارستیزی است که البته انقلاب اسلامی طی ۳۴ سال، این روحیه را در کشورهای مسلمان به وجود آورده است.