انتقاد آیت الله سبحانی از عدم توجه برخی مسؤولان به مقوله حجاب و عفاف

 
 

انتقاد آیت الله سبحانی از عدم توجه برخی مسؤولان به مقوله حجاب و عفاف

حضرت آیت الله سبحانی با انتقاد از عدم توجه برخی مسؤولان به مقوله حجاب در جامعه، گفت: متأسفانه برخی مسؤولان و دستگاه ها مسأله حجاب را نادیده گرفته اند.