انتقاد آیت الله نوری همدانی از کم‌توجهی دولت به نظرات مراجع تقلید

 
 

انتقاد آیت الله نوری همدانی از کم‌توجهی دولت به نظرات مراجع تقلید

انتقاد آیت الله نوری همدانی از کم‌توجهی دولت به نظرات مراجع تقلید حضرت آیت‌الله نوری همدانی در ارتباط با بی‌اعتنایی دولتی ها به نصایح و نظرات مراجع تقلید، گفت: بارها در دیدار مسؤولان اعلام کردیم که دیرکرد بانک ها حرام است؛ ولی متاسفانه به این نصایح کم توجهی می‌شود.