اندیشمند

 
 

اندیشمند مسیحی: فرهنگ شیعه فرهنگ اجتهاد و خلاقیت است

  اندیشمند مسیحی گفت: فرهنگ شیعه فرهنگ اجتهاد، خلاقیت و ابداع است و فرهنگ حضرت مهدی (عج) از اسلام و مسیحیت جداناپذیر است.