انقلابی بودن از معنویت جدا نیست

 
 

انقلابی بودن از معنویت جدا نیست

مدیر حوزه علمیه خراسان با بیان این که برخی گمان می کنند که انقلابی بودن با معنوی بودن متفاوت است، از اعتکاف به عنوان زمینه ای برای رشد معنوی، سیاسی، اجتماعی یاد کرد