اهدای ۲ هزار بسته معیشتی از سوی آیت الله نوری همدانی به نیازمندان

 
 

اهدای ۲ هزار بسته معیشتی از سوی آیت الله نوری همدانی به نیازمندان

مدیر دفتر حضرت آیت الله نوری همدانی از اهدای ۲ هزار بسته معیشتی از سوی این مرجع تقلید به نیازمندان خبر داد.