اهمال تیم پزشکی این بار در پرونده محمد تولایی

 
 

پرونده طلبه مظلوم محمد تولایی(۳) اهمال تیم پزشکی در پرونده طلبه مظلوم محمد تولایی

کمیته پیگیری های ویژه اتاق اندیشه ورز تبلیغ بررسی میکند


اهمال تیم پزشکی این بار در پرونده محمد تولایی/ برادر مرحوم تولایی: صددرصد از تیم پزشکی شکایت می‌کنیم

محمد تولایی، طلبه جوانی بود که ۱۵ شهریور ماه سال جاری مورد اثبات چاقو قرار گرفت و پس از ۱۲ روز درگذشت و مدتی است که موضوع اهمال‌کاری تیم درمان این طلبه جوان بر سر زبان‌ها افتاده است.