اگر انسان وارسته شود خیر او عالمگیر خواهد شد

 
 

زینت و افتخار مومن در بیان امام صادق| اگر انسان وارسته شود خیر او عالمگیر خواهد شد

حضرت ‌آیت الله جوادی آملی گفت: اگر انسان وارسته شد خیرِ او عالمگیر خواهد شد اما اگر خدای ناکرده آلوده شد این غده بدخیم در این فضای باز برای همه جامعه بدخیمی به بار می‌آورد.